Hoe tevreden?

27-01-2023 10:07:36

Hoe e rvaart u on ze kin de ropvan g?

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

2

Engels

Algemeen

Enquête naam Hoe ervaart u onze kinderopvang?

Auteur

Taal

Enquête URL https://www.survio.com/survey/d/P6Y0B3U9B8E7Q1Q5A

Eerste antwoord 09-12-2022

Laatste antwoord 22-01-2023

Duur 45 dagen

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

3

Enquête bezoeken

59 25 0 34 42,4%

Totaal

bezoeken

Afgewerkte

antwoorden

Onvolledige

antwoorden

Slechts getoond Totale

succespercentage

Bezoek Geschiedenis (09-12-2022 – 22-01-2023)

24. 10 31. 10 07. 11 14. 11 21. 11 28. 11 05. 12 12. 12 19. 12 26. 12 02. 01 09. 01 16. 01 23. 01

0

10

20

30

Bezoeken (59) Voltooid (25)

Totaal Bezoeken Bezoek bronnen Gemiddelde tijd voor

voltooiing

Slechts getoond (57,6 %)

Voltooid (42,4 %)

Onvolledig (0,0 %)

Directe link (100,0 %) 5-10 min. (44,0 %)

10-30 min. (48,0 %)

30-60 min. (8,0 %)

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

4

Resultaten

1 Naar welke groep komt uw kindje(s)?

Meerkeuze , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

Antw oord Antw oorden Ratio

't Voorhuis 11 44,0%

't Achterhuis 14 56,0%

11 (44%)

14 (56%)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

5

2 Waarom koos u voor Kinderopvang 't Achterhuisje?

Meerkeuze , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

Antw oord Antw oorden Ratio

dicht bij huis 14 56,0%

vanwege naambekendheid 8 32,0%

vanwege de prijs 1 4,0%

vanwege opvoedingsmethode 9 36,0%

dicht bij school 7 28,0%

op aanraden van familie/vrienden 13 52,0%

geen andere keus 0 0,0%

omdat we al > 30 jaar bestaan 1 4,0%

Andere 3 12,0%

14 (56%)

8 (32%)

1 (4%)

9 (36%)

7 (28%)

13 (52%)

0%

1 (4%)

3 (12%)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

6

3 De inschrijving

Meerkeuze , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

Antw oord Antw oorden Ratio

kennismaking verliep vriendelijk 23 92,0%

er was tijd voor een volledige rondleiding 21 84,0%

er werd gepeild naar mijn verwachtingen 12 48,0%

de pedagogische werking werd toegelicht 17 68,0%

het contract werd duidelijk toegelicht 14 56,0%

ik had bedenktijd 13 52,0%

Andere 1 4,0%

23 (92%)

21 (84%)

12 (48%)

17 (68%)

14 (56%)

13 (52%)

1 (4%)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…

4 Startdagen

Matrix met enkelvoudige keuzes , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

Antw oord uitstekend goed matig slecht niet van toepassing

de wenperiode was 18 (72,0%) 5 (20,0%) 1 (4,0%) 0 1 (4,0%)

mijn kind kreeg extra aandacht 14 (56,0%) 10 (40,0%) 0 0 1 (4,0%)

er was voldoende aandacht voor ons, de ouders 14 (56,0%) 9 (36,0%) 1 (4,0%) 0 1 (4,0%)

ik ontving veel info de eerste dagen 13 (52,0%) 10 (40,0%) 1 (4,0%) 0 1 (4,0%)

5 (20%)

10 (40%)

9 (36%)

10 (40%)

18 (72%)

14 (56%)

14 (56%)

13 (52%)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

7

5 Heeft u nog opmerkingen betreffende de inschrijving en de wenperiode?

Tekstantwoord , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

(15x)

Alles verliep heel goed. Leuk met telkens een dagboek per dag. Soms mis ik wat foto's of filmpjes.

Alles verliep vlot!

Coronaperiode, dus geen echte wenperiode gehad

Doe zo verder !

Door corona heel raar allemaal, dus weinig feedback voor jullie aangezien niet relevant. Blijf gerust zo vriendelijk zoals jullie nu zijn! De warme,

huiselijke sfeer zorgt meteen voor een goed gevoel!

In ons geval was die erg kort (1 voormiddag), maar dat ligt aan onszelf. We hebben zelf niet om meer gevraagd. Zou dat de volgende keer wel anders

doen (voor de eigen gemoedsrust 􀀏)

Nee, alle info werd duidelijk en correct meegedeeld

Nee, alles tiptop in orde.

Nee, we zijn zeer tevreden!

Prima, het kind wordt persoonlijk benaderd. Je moet wel geluk hebben met een beschikbare opvangplaats

6 Afspraken

Matrix met enkelvoudige keuzes , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

Antw oord uitstekend goed matig slecht

Afspraken worden nageleefd 15 (60,0%) 10 (40,0%) 0 0

ik word voldoende ingelicht 13 (52,0%) 12 (48,0%) 0 0

ik kan met mijn vragen terecht 21 (84,0%) 4 (16,0%) 0 0

ik weet bij wie ik terecht kan 17 (68,0%) 7 (28,0%) 1 (4,0%) 0

10 (40%)

12 (48%)

4 (16%)

7 (28%)

15 (60%)

13 (52%)

21 (84%)

17 (68%)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

8

7 De oudergroep

Matrix met enkelvoudige keuzes , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

Antw oord JA N EEN

ik ben op de hoogte van een oudergroep 22 (88,0%) 3 (12,0%)

ik wil meer samen komen met andere ouders 9 (36,0%) 16 (64,0%)

ik wens thema-avonden te volgen 12 (48,0%) 13 (52,0%)

3 (12%)

16 (64%)

13 (52%)

22 (88%)

9 (36%)

12 (48%)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

9

8 Het team

Matrix met enkelvoudige keuzes , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

Antw oord ja neen w isselend

er is voldoende contact bij het brengen 21 (84,0%) 0 4 (16,0%)

er is voldoende contact bij het afhalen 23 (92,0%) 0 2 (8,0%)

tevreden over de elektronische registratie 23 (92,0%) 0 2 (8,0%)

iedereen is beleefd 23 (92,0%) 0 2 (8,0%)

iedereen is vriendelijk 23 (92,0%) 0 2 (8,0%)

de mondelinge overdracht is volledig 19 (76,0%) 0 6 (24,0%)

het team kan met kritiek omgaan 24 (96,0%) 0 1 (4,0%)

er is voldoende aandacht voor privacy 24 (96,0%) 0 1 (4,0%)

er zijn voldoende begeleiders 25 (100,0%) 0 0

de medewerkers zijn kundig 24 (96,0%) 0 1 (4,0%)

iedereen is op de hoogte 15 (60,0%) 0 10 (40,0%)

4 (16%)

8%

8%

8%

8%

6 (24%)

10 (40%)

21 (84%)

23 (92%)

23 (92%)

23 (92%)

23 (92%)

19 (76%)

24 (96%)

24 (96%)

25 (100%)

24 (96%)

15 (60%)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…

9 Bijkomende bedenkingen over het team

Tekstantwoord , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

(12x)

Doe zo verder! Uitstekend team!

Geen bedenkingen.

Hopelijk hebben jullie nu een vast team met wie jullie nog lange tijd aan de slag kunnen! Het is zwaar werk en jullie worden door de media negatief

in beeld gebracht, maar ik vind jullie een voor een prachtige mensen met een warm hart voor alle kindjes!

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

10

Ik duidde twee maal wisselend aan, maar dat is zeker geen kritiek. Het is gewoon erg druk, daar kunnen jullie niks aan doen. Daardoor kan niet altijd

alle info doorgegen worden wellicht. Daarvoor is alle begrip!

Jullie doen de job met hart en ziel

Nee

Nee.

Prima

Topbegeleiders!

Topteam

Topteam !

Topteam!

uitstekend team! superkinderverzorgsters zijn jullie allemaal!

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

11

10 Ik, als ouder in de opvang

Matrix met enkelvoudige keuzes , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

Antw oord uitstekend goed matig slecht

ik voel me gewaardeerd 15 (60,0%) 10 (40,0%) 0 0

ik word benaderd zoals andere ouders 18 (72,0%) 7 (28,0%) 0 0

ik ervaar openheid en eerlijkheid 18 (72,0%) 7 (28,0%) 0 0

ik word correct te woord gestaan 19 (76,0%) 6 (24,0%) 0 0

ik laat in vertrouwen mijn kind achter 24 (96,0%) 1 (4,0%) 0 0

ik ken het verloop van de dag 11 (44,0%) 13 (52,0%) 1 (4,0%) 0

ik ken alle begeleiders 8 (32,0%) 15 (60,0%) 2 (8,0%) 0

ik weet hoe mijn kind zich voelt in de opvang 13 (52,0%) 12 (48,0%) 0 0

ik krijg nuttige tips en advies 11 (44,0%) 13 (52,0%) 1 (4,0%) 0

ik ken de vriendjes in de groep 3 (12,0%) 12 (48,0%) 9 (36,0%) 1 (4,0%)

ik kan een vertrouwelijk gesprek voeren 12 (48,0%) 13 (52,0%) 0 0

als ik niet tevreden ben, krijg ik gehoor 13 (52,0%) 12 (48,0%) 0 0

8%

9 (36%)

10 (40%)

7 (28%)

7 (28%)

6 (24%)

13 (52%)

15 (60%)

12 (48%)

13 (52%)

12 (48%)

13 (52%)

12 (48%)

15 (60%)

18 (72%)

18 (72%)

19 (76%)

24 (96%)

11 (44%)

8 (32%)

13 (52%)

11 (44%)

3 (12%)

12 (48%)

13 (52%)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

12

11 Administratie

Matrix met enkelvoudige keuzes , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

Antw oord ja neen

het huishoudelijk reglement is duidelijk 25 (100,0%) 0

het contract is duidelijk 25 (100,0%) 0

de factuur is duidelijk 25 (100,0%) 0

ik begrijp het systeem bestellen is betalen 22 (88,0%) 3 (12,0%)

3 (12%)

25 (100%)

25 (100%)

25 (100%)

22 (88%)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…

12 ik heb nog een bedenking bij de administratie

Tekstantwoord , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

(2x)

.

(2x) /

administratie ok

Alles is duidelijk

Alles ok

Alles oke.

Alles ok en correct !

duidelijke factuur,

Facturen kunnen ontvangen via Doccle zou handig zijn, maar verder geen opmerkingen.

Geen

Geen opmerkingen.

Korte betalingsperiode?

Leuk extraatje zou zijn: betalen via QR-code

(5x) Nee

Nee.

Neen

Wij ervaren dat we niet altijd de facturen in regelmaat krijgen. Dat maakt het moeilijk om alles bij te houden en ook onze financiën een beetje in te

schatten op maandelijkse basis.

x

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

13

13 Mijn kind in de groep

Matrix met enkelvoudige keuzes , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

Antw oord uitstekend goed matig slecht

voelt zich goed in de groep 12 (48,0%) 13 (52,0%) 0 0

krijgt evenveel aandacht van iedere begeleider 15 (60,0%) 9 (36,0%) 1 (4,0%) 0

komt graag naar de opvang 18 (72,0%) 7 (28,0%) 0 0

voelt zich bij iedere begeleider goed 13 (52,0%) 10 (40,0%) 2 (8,0%) 0

wordt goed verzorgd 20 (80,0%) 5 (20,0%) 0 0

slaapt voldoende 12 (48,0%) 9 (36,0%) 3 (12,0%) 1 (4,0%)

8%

3 (12%)

13 (52%)

9 (36%)

7 (28%)

10 (40%)

5 (20%)

9 (36%)

12 (48%)

15 (60%)

18 (72%)

13 (52%)

20 (80%)

12 (48%)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…

14 Bijkomende opmerkingen ivm welbevinden en verzorging

Tekstantwoord , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

(14x)

(3x) /

Geen klachten.

Hij is altijd vrolijk en tevreden!

Jullie passen zich aan, aan de noden van elk kind.

mijn dochter komt supergraag naar de opvang! Jullie zijn een voorbeeld voor anderen! mijn dochter is opengebloeid bij jullie en heeft al heel veel

geleerd; ook ikzelf als mama kreeg al veel interessante tips van jullie voor de verzorging van onze dochter! dikke merci

Nee

Niks op aan te merken.

Ze kan nog niet veel zeggen, dus ik vond deze moeilijk om in te vullen 􀀏. De slaap is wat minder, maar daar kunnen jullie ook niet echt iets aan

doen. Ik denk dat ze gewoon veel prikkels heeft doorheen de dag en daardoor wat minder goed/vast slaapt.

Ziko's zijn heel fijn: positieve benadering

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

14

15 Activiteiten

Matrix met enkelvoudige keuzes , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

Antw oord uitstekend goed matig slecht ik w eet het niet

er zijn voldoende activiteiten 15 (60,0%) 6 (24,0%) 1 (4,0%) 0 3 (12,0%)

de activiteiten zijn aangepast 15 (60,0%) 7 (28,0%) 0 0 3 (12,0%)

er zijn voldoende buitenactiviteiten 4 (16,0%) 11 (44,0%) 3 (12,0%) 0 7 (28,0%)

er zijn veel creatieve momenten 15 (60,0%) 7 (28,0%) 0 0 3 (12,0%)

er is aandacht voor zang en dans 15 (60,0%) 6 (24,0%) 0 0 4 (16,0%)

er is aandacht voor taalontwikkeling 9 (36,0%) 9 (36,0%) 0 0 7 (28,0%)

er is aandacht voor uitstappen 4 (16,0%) 7 (28,0%) 3 (12,0%) 1 (4,0%) 10 (40,0%)

3 (12%)

3 (12%)

7 (28%)

3 (12%)

4 (16%)

7 (28%)

10 (40%)

3 (12%)

3 (12%)

6 (24%)

7 (28%)

11 (44%)

7 (28%)

6 (24%)

9 (36%)

7 (28%)

15 (60%)

15 (60%)

4 (16%)

15 (60%)

15 (60%)

9 (36%)

4 (16%)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…

16 Bedenkingen bij het aanbod van activiteiten

Tekstantwoord , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

(14x)

(2x) /

alles in orde

Daar weet ik niet veel over

Dikke duim !

Geen bedenkingen.

(2x) Nee

Soms niet altijd op de hoogte van wat jullie doen of gedaan hebben. Het zou fijn zijn mocht er misschien eens elke week/maand een kort bericht zijn

welke activiteiten er waren en waarop jullie 'geoefend' hebben. Jammer dat er niet eens per jaar een uitstapje gepland staat (1 a 2,5 jaar), bijvoorbeeld

bos. Ouders kunnen helpen, zo leren ze ook eens de andere ouders en vriendjes kennen. Leuk om je kind met andere kinderen te zien. Af en toe een

themaweek bij de kleintjes zou leuk zijn!

Topactiviteiten! Nuttig, doordacht, creatief, innovatief, op maat van de ontwikkeling van de kids.

Wat meer buiten zijn met de peuters, mag wel

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

15

17 Speelgoed

Matrix met enkelvoudige keuzes , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

Antw oord uitstekend goed matig slecht ik w eet het niet

veel aangepast speelgoed 16 (64,0%) 7 (28,0%) 1 (4,0%) 0 1 (4,0%)

speelgoed is uitdagend 14 (56,0%) 8 (32,0%) 1 (4,0%) 0 2 (8,0%)

er is voldoende speelgoed 17 (68,0%) 8 (32,0%) 0 0 0

er is variatie in het aanbod 18 (72,0%) 7 (28,0%) 0 0 0

8%

7 (28%)

8 (32%)

8 (32%)

7 (28%)

16 (64%)

14 (56%)

17 (68%)

18 (72%)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

16

18 de ruimtes zijn:

Matrix met enkelvoudige keuzes , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

Antw oord uitstekend goed matig slecht geen mening

verzorgd en hygiënisch 15 (60,0%) 10 (40,0%) 0 0 0

gezellig 14 (56,0%) 11 (44,0%) 0 0 0

functioneel 16 (64,0%) 9 (36,0%) 0 0 0

comfortabel 13 (52,0%) 12 (48,0%) 0 0 0

veilig 18 (72,0%) 7 (28,0%) 0 0 0

uitdagend 12 (48,0%) 10 (40,0%) 2 (8,0%) 0 1 (4,0%)

ik weet waar mijn kind slaapt 12 (48,0%) 7 (28,0%) 4 (16,0%) 1 (4,0%) 1 (4,0%)

8%

4 (16%)

10 (40%)

11 (44%)

9 (36%)

12 (48%)

7 (28%)

10 (40%)

7 (28%)

15 (60%)

14 (56%)

16 (64%)

13 (52%)

18 (72%)

12 (48%)

12 (48%)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…

19 Bedenkingen over de ruimtes?

Tekstantwoord , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

(16x)

(3x) /

(2x) Geen bedenkingen.

Gezellig en ruim.

Misschien nog een hoge plek voor de maxi cosi als je binnenkomt aan de deur of jassenrek.

(2x) Nee

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

17

20 voeding

Matrix met enkelvoudige keuzes , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

Antw oord ja meestal w el meestal niet neen

ik weet wat mijn kind eet en drinkt 16 (64,0%) 8 (32,0%) 1 (4,0%) 0

ik weet hoe mijn kind eet en drinkt 12 (48,0%) 10 (40,0%) 1 (4,0%) 2 (8,0%)

Ik vind het aanbod gezond 23 (92,0%) 2 (8,0%) 0 0

mijn kind eet voldoende 20 (80,0%) 5 (20,0%) 0 0

mijn kind drinkt voldoende 13 (52,0%) 10 (40,0%) 2 (8,0%) 0

8%

8%

8 (32%)

10 (40%)

8%

5 (20%)

10 (40%)

16 (64%)

12 (48%)

23 (92%)

20 (80%)

13 (52%)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…

21 Tussendoortjes

Matrix met enkelvoudige keuzes , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

Antw oord ja neen geen mening

iedere dag een snoep mag 4 (16,0%) 17 (68,0%) 4 (16,0%)

enkel snoep bij een gelegenheid 20 (80,0%) 2 (8,0%) 3 (12,0%)

enkel gezonde tussendoortjes 14 (56,0%) 5 (20,0%) 6 (24,0%)

4 (16%)

3 (12%)

6 (24%)

17 (68%)

8%

5 (20%)

4 (16%)

20 (80%)

14 (56%)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

18

22 Ziektebeleid

Matrix met enkelvoudige keuzes , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

Antw oord niet akkoord akkoord geen mening

ziek kind kan niet naar de opvang 5 (20,0%) 15 (60,0%) 5 (20,0%)

de 24-uren regel is nodig (koorts/diarree) 13 (52,0%) 8 (32,0%) 4 (16,0%)

medicatie enkel op voorschrift 5 (20,0%) 18 (72,0%) 2 (8,0%)

als het kind ellendig is en koorts heeft = ophalen 1 (4,0%) 21 (84,0%) 3 (12,0%)

een verkoudheid kan wel in de opvang 2 (8,0%) 20 (80,0%) 3 (12,0%)

andere? 0 2 (8,0%) 23 (92,0%)

5 (20%)

4 (16%)

8%

3 (12%)

3 (12%)

23 (92%)

15 (60%)

8 (32%)

18 (72%)

21 (84%)

20 (80%)

8%

5 (20%)

13 (52%)

5 (20%)

8%

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…

23 Bedenkingen op het ziektebeleid?

Tekstantwoord , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

(15x)

(2x) /

Geen bedenkingen.

Het bezorgt de ouders stress en er zijn vaak conflicten met de werkgever als je kind opnieuw de dag nadien niet naar de crèche mag gaan. Als ouder

vind ik dat je zelf verantwoordelijk bent voor de gezondheid van je kind. Ik vind dat je als ouder zelf moet beslissen of je jouw kind stuurt of niet. Een

goede ouder wil toch het liefst zijn kind niet sturen als het ellendig is. Een bezoek aan de dokter en een nacht slaap kan bij sommige kinderen echt al

wonderen doen. Ik ben niet akkoord met de 24-uursregel, zeker niet bij een koorts onder de 39 graden.

Hoewel dit erg subjectief is, vind ik dat vooral moet gekeken worden naar hoe het kind zich voelt. Is het kind ellendig: 100% akkoord naar huis.

Zowel met bv verkoudheid als serieuze griep. Maar bv koorts van een spuitje of koorts van een doorkomend tandje en verder is het kind niet ellendig, dan

vind ik het niet nodig om naar huis te gaan. Kinderen met een verkoudheid maken vaak veel sneller andere kinderen ziek dan een kindje met koorts. Maar

aangezien kinderen quasi een halfjaar verkouden zijn, kan je ze moeilijk thuis houden. Zo kweken ze ook immuniteit. Als er een serieuze besmettelijke

ziekte is, dan vind ik dat het kind wel thuis moet gehouden worden. Maar het is bij deze mening natuurlijk moeilijk een lijn te trekken wanneer wel en

wanneer niet.

Jammer dat een doktersbriefje niet telt voor de respijtdagen. In andere opvangen is het wel zo dat een ziektebriefje wel telt en zo geen mindering is

op de respijtdagen. Indien je een week vakantie wil met je gezin, schiet er niet veel meer over indien ze eens ziek zijn.

(2x) Nee

Situatie afhankelijk. Begeleiders en ouders kennen het kind en moeten hen vooral hierop baseren of kind direct naar huis moet en/of 24u niet mag

komen.

Ziekte en respijtdagen lopen niet evenredig, je gaat niet elke keer met een ziek kind naar de huisarts voor een ziektebrief.

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

19

24 Zou u ons aanbevelen aan jonge ouders?

Enkele keuze , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

Antw oord Antw oorden Ratio

ja, zeker 25 100,0%

ja, misschien 0 0,0%

neen 0 0,0%

25 (100%)

0%

0%

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 1…

25 Wat vindt u een pluspunt van Kinderopvang 't Achterhuisje?

Tekstantwoord , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

.

Dat ik online mee kan volgen hoe mijn kindje haar dag was. Dat jullie geen extreem grote creche zijn, waardoor het aangenaam is om mijn kindje te

brengen.

Dat ze zelf tijdens de lagere school bij jullie terecht kunnen.

De goede begeleiders!

De huiselijke sfeer. De begeleiders die meer zijn dan begeleiders. Ze voeden onze kinderen op, leren onze kindjes sociaal zijn, empathisch, vriendelijk,

… Ze zijn ook voor ouders een goede steun. Ze geven tips, troosten jou, luisteren naar je verhaal.

De open communicatie en familiare sfeer.

De openheid en de mogelijkheid dat de kinderen met alle leeftijden en in verschillende ruimte kunnen spelen.

De open sfeer van medewerkers naar het gezin toe

De vele begeleiders, contact met de kinderen, voldoende variatie (ook op eten)!

De warme en huiselijke omgang met de kindjes en de ouders

De werking, de opvoeders, de vriendelijkheid , betrokkenheid,....

één voor één liefdevolle begeleiders die er elke dag met een glimlach staan!

ervaren kinderverzorgsters, ook opvang tijdens schoolvakanties en op woensdag ; ruime openingsuren; naschoolse opvang en opvang tijdens de

schoolvakanties mogelijk, opvang met kennis van zaken en die heel flexibel is; de verzorgenden leven echt mee in de leefwereld van het kind en proberen

ook de ouders goed te ondersteunen rond verzorging, opvoeding,... Super!!

Familiaal, zeer goede communicatie, ontwikkeling en welbevinden van de kinderen staan voorop, voor-en naschoolse opvang, eigen keuken,...

Fijne groep begeleiders met een vertrouwd gevoel voor de kids.

Goede organisatie, uitstekende begeleidsters, flexibele uren,

Het enthousiasme van de begeleiders blijft me iedere dag verbazen.

Het huiselijk contact met de begeleiders, je voelt u geen nummer maar een persoon.. Zowel kind als ouder. Begeleiding heeft altijd een glimlach op

hun gezicht. De begeleiding heeft oor naar specifieke zorg of andere vragen.

Het huiselijke, de spontaniteit, iedereen is ontzettend vriendelijk en zorgzaam, het verse eten, de omgang. Het achterhuisje is een begrip.

Het team

Het vertrouwen in de begeleiding en de werking!

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

20

Liefde voor de kinderen, openheid, respect voor ouderwensen,

Opvoedkundig sterk, lieve mensen en je voelt de liefde voor de kids van het moment dat je binnenkomyin ´t Achterhuisje

Vers eten Vlak bij school, kunnen lang in hun vertrouwde omgeving blijven

Ze leren op een speelse manier, hebben voldoende sociaal contact en krijgen toch nog de nodige aandacht

26 Wat zou u liever anders zien?

Tekstantwoord , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

(3x)

.

(3x) /

Alles is ok!

De peuters mogen misschien wel wat meer buiten komen

De 24uren regeling omtrent koorts. Indien het kind geen koorts heeft de ochtend erop dat ze dan wel mogen komen.

Eventueel de 24-urenregel afschaffen. Vaak is hij de dag nadien koortsvrij en levendig.

Eventuele tip: tijdens wendag of eerste week korte opfrissing van de info die we verkregen tijdens kennismaking/plaatsbespreking. Zeker als het kind

op iets oudere 'babyleeftijd' komt, zit de info iets verder. Bvb: een document met de groepen en wie er in die groep werkt, verwijzing naar de

facebookgroep, oudergroep, belangrijkste zaken om als ouder in dacht te houden,...

Geen mindering op de respijtdagen met doktersbriefje :)

Geen opmerkingen

Het ziektebeleid bezorgt me vaak stress, maar dit zal vooral zijn omdat het zo streng was tijdens corona. Ik hoop dat jullie vooral kijken naar het kind

zelf en niet naar de temperatuur. Uiteindelijk kan een kindje van 37,8 veel zieker/ellendiger zijn dan een kind die 38,9 heeft. Waarom mag het kindje met

37,8 dan de dag nadien wel naar de crèche gaan en het kind van 38,9 niet?! De verantwoordelijkheid ligt vooral bij de ouders zelf. Zij moeten inzien dat

een ellendig kindje niet jullie zorg is.

Ik ben blij dat de wasbare luiers vervangen zijn door gewone luiers. Het ziektebeleid zoals ik daarnet schreef (maar ik moet jullie PowerPoint nog

bekijken!). Verder niks. Een dikke pluim op jullie hoed!

Meer foto's en filmpjes zou leuker zijn.

Meer info over activiteiten

Niets

Niets.

Nvt

perfect hoe het nu loopt

voor ons is alles ok!!

24u niet naar de opvang bij koorts.

24-uren regel bij Koorts is wel lastig in geval de koorts bijvoorbeeld door tandjes is en het kind zich anders goed voelt

27 Wat vond u van deze enquête?

Tekstantwoord , Antwoorden 25 x, onbeantwoord 0 x

duidelijk

Duidelijk

Fijn dat jullie openstaan voor feedback.

(2x) Goed

Goed

Goed!

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

21

Goed.

Goed, alles kwam aan bod!

goed en duidelijk

Iets te lang

In orde

Interessant

Interessant om eens uw eigen mening te geven.

Kort en duidelijk. Zinvol

Leuk om eens je eigen mening te kunnen geven! Het is ook anoniem, waardoor veel personen die heel eerlijk en open durven invullen. Zou eigenlijk

jaarlijks mogen.

Nuttig voor jullie, volledige bevraging

ok

Ok !

oke

Oké. Benieuwd naar de resultaten.

Prima. Duurde wel wat langer dan tien minuutjes 􀀐.

Volledig!

Vragen soms te vaag- geen verduidelijking

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

22

Instellingen enquête

Laat meerdere indieningen toe?

Laat terug op eerdere vragen?

Vraagnummers weergeven?

Notificaties ontvangen per e-mail?

Wachtwoordbeveiliging?

IP restrictie?

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

23

Bijlage: Enquête

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

Geachte Heer / Mevrouw,

Om de twee jaar willen wij van alle ouders weten hoe zij onze kinderopvang hebben beleefd. Het zijn twee ongewone jaren geweest.

Misschien ontving u begin 2020 ook een bevraging maar we zijn toch benieuwd naar uw bevindingen 2 jaar later.

Deze enquête gaat enkel over de baby- en peuteropvang, in 't voor- en 't achterhuis.

Ze is volledig anoniem en het invullen duurt maximum 10 minuutjes (denken wij).

Het Achterhuisjesteam

1 Naar welke groep komt uw kindje(s)?

Vraag instructies: Select one or more answers

't Voorhuis 't Achterhuis

2 Waarom koos u voor Kinderopvang 't Achterhuisje?

Vraag instructies: meerdere opties mogelijk

dicht bij huis vanwege

naambekendheid

vanwege de prijs vanwege

opvoedingsmethode

dicht bij

school

op aanraden van

familie/vrienden

geen andere keus omdat we al > 30 jaar

bestaan

Andere

3 De inschrijving

Vraag instructies: Select one or more answers

kennismaking verliep

vriendelijk

er was tijd voor een

volledige rondleiding

er werd gepeild naar mijn

verwachtingen

de pedagogische werking

werd toegelicht

het contract werd

duidelijk toegelicht

ik had bedenktijd

Andere

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

24

4 Startdagen

Vraag instructies: Select one answer in each row

uitstekend goed matig slecht niet van toepassing

de wenperiode was

mijn kind kreeg extra aandacht

er was voldoende aandacht voor ons, de ouders

ik ontving veel info de eerste dagen

5 Heeft u nog opmerkingen betreffende de inschrijving en de wenperiode?

6 Afspraken

Vraag instructies: Select one answer in each row

uitstekend goed matig slecht

Afspraken worden nageleefd

ik word voldoende ingelicht

ik kan met mijn vragen terecht

ik weet bij wie ik terecht kan

7 De oudergroep

Vraag instructies: Select one answer in each row

JA NEEN

ik ben op de hoogte van een oudergroep

ik wil meer samen komen met andere ouders

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

25

ik wens thema-avonden te volgen

8 Het team

Vraag instructies: Select one answer in each row

ja neen wisselend

er is voldoende contact bij het brengen

er is voldoende contact bij het afhalen

tevreden over de elektronische registratie

iedereen is beleefd

iedereen is vriendelijk

de mondelinge overdracht is volledig

het team kan met kritiek omgaan

er is voldoende aandacht voor privacy

er zijn voldoende begeleiders

de medewerkers zijn kundig

iedereen is op de hoogte

9 Bijkomende bedenkingen over het team

10 Ik, als ouder in de opvang

Vraag instructies: Select one answer in each row

uitstekend goed matig slecht

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

26

ik voel me gewaardeerd

ik word benaderd zoals andere ouders

ik ervaar openheid en eerlijkheid

ik word correct te woord gestaan

ik laat in vertrouwen mijn kind achter

ik ken het verloop van de dag

ik ken alle begeleiders

ik weet hoe mijn kind zich voelt in de opvang

ik krijg nuttige tips en advies

ik ken de vriendjes in de groep

ik kan een vertrouwelijk gesprek voeren

als ik niet tevreden ben, krijg ik gehoor

11 Administratie

Vraag instructies: Select one answer in each row

ja neen

het huishoudelijk reglement is duidelijk

het contract is duidelijk

de factuur is duidelijk

ik begrijp het systeem bestellen is betalen

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

27

12 ik heb nog een bedenking bij de administratie

13 Mijn kind in de groep

Vraag instructies: Select one answer in each row

uitstekend goed matig slecht

voelt zich goed in de groep

krijgt evenveel aandacht van iedere begeleider

komt graag naar de opvang

voelt zich bij iedere begeleider goed

wordt goed verzorgd

slaapt voldoende

14 Bijkomende opmerkingen ivm welbevinden en verzorging

15 Activiteiten

Vraag instructies: Select one answer in each row

uitstekend goed matig slecht ik weet het niet

er zijn voldoende activiteiten

de activiteiten zijn aangepast

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

28

er zijn voldoende buitenactiviteiten

er zijn veel creatieve momenten

er is aandacht voor zang en dans

er is aandacht voor taalontwikkeling

er is aandacht voor uitstappen

16 Bedenkingen bij het aanbod van activiteiten

17 Speelgoed

Vraag instructies: Select one answer in each row

uitstekend goed matig slecht ik weet het niet

veel aangepast speelgoed

speelgoed is uitdagend

er is voldoende speelgoed

er is variatie in het aanbod

18 de ruimtes zijn:

Vraag instructies: Select one answer in each row

uitstekend goed matig slecht geen mening

verzorgd en hygiënisch

gezellig

functioneel

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

29

comfortabel

veilig

uitdagend

ik weet waar mijn kind slaapt

19 Bedenkingen over de ruimtes?

20 voeding

Vraag instructies: Select one answer in each row

ja meestal wel meestal niet neen

ik weet wat mijn kind eet en drinkt

ik weet hoe mijn kind eet en drinkt

Ik vind het aanbod gezond

mijn kind eet voldoende

mijn kind drinkt voldoende

21 Tussendoortjes

Vraag instructies: Select one answer in each row

ja neen geen mening

iedere dag een snoep mag

enkel snoep bij een gelegenheid

enkel gezonde tussendoortjes

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

30

22 Ziektebeleid

Vraag instructies: Select one answer in each row

niet akkoord akkoord geen mening

ziek kind kan niet naar de opvang

de 24-uren regel is nodig (koorts/diarree)

medicatie enkel op voorschrift

als het kind ellendig is en koorts heeft = ophalen

een verkoudheid kan wel in de opvang

andere?

23 Bedenkingen op het ziektebeleid?

24 Zou u ons aanbevelen aan jonge ouders?

Vraag instructies: Select one answer

ja, zeker ja, misschien neen

25 Wat vindt u een pluspunt van Kinderopvang 't Achterhuisje?

Hoe ervaart u onze kinderopvang?

31

26 Wat zou u liever anders zien?

27 Wat vond u van deze enquête?

Van harte dank voor uw inspanning.

We nemen alle antwoorden ter harte en zullen het resultaat met u delen.

Tekst hier invullen...