met tevreden ouders

Elke eerste ontmoeting met een kind en met zijn ouders is telkens weer een unieke ervaring en is niet te herleiden tot advies of contract. Dolto

't Achterhuisje moet een plek zijn waar niet alleen kinderen, maar ook ouders zich welkom en prettig voelen.

Ouders kunnen pas vertrouwen krijgen, als zij de betrokkenheid en de deskundigheid van de medewerkers (h)erkennen. 

En de opvoeders voelen zich pas comfortabel als zij als partner in de opvoeding door de ouders worden aanvaard.

Hoe groter de betrokkenheid van de ouder in de opvang, hoe  groter het effect op het goed gevoel bij kinderen. We verwachten van de ouders dat ze ons goed informeren. 

Dus is een goede communicatie het begin van alles. Via ons softwaresysteem sturen wij de weetjes van de dag. Maar soms is dat echt wel minimaal. Liever tijd stoppen in de kinderen dan in het dagverslag. Maar bij breng- en haalmoment maken we tijd om een grondige overdracht te doen. Soms is alles gewoon ok en zijn we snel rond maar soms moeten we wel eens moeilijker gesprekken voeren. We proberen altijd tijd vrij te maken om in alle rust samen te zitten.

En af en toe organiseren we een vorming of workshop vb rond levensreddend handelen, zindelijkheidstraining of iets anders op vraag van de ouders. 

Of  misschien kan een ouder wel iets speciaal, kan hij/zij onze kinderen wel eens verrassen? 

De kinderen zijn er alvast wild van.