The A-team

't Achterhuisje heeft vaste medewerkers die mee groeien in de kinderopvang, ouder² worden, eigen en andermans kinderen opvoeden, samen leven en werken. 

Verschillende persoonlijkheden, talenten, deskundigheid, visies, interesses,... die een gemeenschappelijk doel willen bereiken, niet gemakkelijk maar perfect mogelijk.

Bovenaan de prioriteitenlijst staat : 

'alle kinderen en ouders persoonlijk kennen en het huiselijke gevoel behouden, nl. zorgen voor een tweede thuis'.

't Achterhuisje werkt met een zelfsturend team zonder baas. Iedereen heeft evenveel inspraak en iedereen heeft verschillende verantwoordelijkheden. Soms is het trekken en sleuren maar de neuzen staan in dezelfde richting dankzij een gezonde en constante communicatie.

WIJ ZIJN ONS


KO 't Achterhuisje staat niet voor KinderOpvang maar voor KindOntwikkeling.