Babbelen

Hoe rijk maken we hun schat aan woorden? 

Dat hebben we volledig zelf in handen. 

Praten met baby's, met peuters, met kleuters, met grote kinderen, met ouders, met collega's, tegen iedereen spreken we dezelfde taal : een verzorgd Nederlands.

Ook de luisterende baby's hebben recht op volzinnen, want hun hersentjes worden getraind om onze taal te leren. Reageren op hun eerste geluiden en klanken, gesprekjes voeren tijdens de verzorging, zingen en fluisteren, elke baby houdt hier van en zonder dat we het beseffen leert de baby woordjes, zoveel als wij er gebruiken. 

Van korte naar lange zinnen, naar ganse verhalen... en na een tijdje communiceren ze ook tegen elkaar.

We praten vooral met het kind in plaats van met de groep. 

Voorlezen blijft een vaste activiteit want zowel klein maar zeker ook groot beleeft hieraan enorm plezier.

En om voldoende  nieuwe verhalen te krijgen, zorgt de BIB al jaren voor  vers materiaal! Waarvoor grote dank!

Door spraak- en taalontwikkeling bewust goed te ondersteunen dragen we zorg voor de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Maar op tijd en stond zwijgen is ook een kunst. Luisteren levert soms meer op dan praten.