De grenzen

Consequent en met grenzen

Jonge kinderen hebben een enorme drang om de wereld om hen heen te ontdekken. En dat is maar goed ook want zonder die drang zou een kind zich niet goed ontwikkelen. Maar deze behoefte om de wereld te ontdekken vergt naast aanmoediging ook begeleiding en begrenzing. Voor de veiligheid van het kind, maar ook om het kind de basisregels van de sociale omgang bij te brengen, om normen en waarden aan te leren en om het kind te leren ook rekening te houden met de gevoelens en wensen van anderen. 

Regels bieden een kind houvast en duidelijkheid en hierdoor ook veiligheid! 

'