Spelen is de hoogste vorm van onderzoek! Albert Einstein 

Hoe vrijer en avontuurlijker het spel is, hoe sterker het geluksgevoel. 

Risico's nemen horen bij spelen, dat is grenzen verleggen, durven, proberen, vallen en opstaan, ....

Handje loslaten = vertrouwen geven

en experimenteren bij peuters is ook spelen


Kinderen worden geboren met een gretigheid om te spelen.

Spelen komt volledig uit henzelf want spelen kan je niet verplichten, kan je niet dwingen. Het kind vindt gewoon leuk wat het doet en wil er in feite niet speciaal iets mee bereiken. Spelen betekent plezier en vooral betrokkenheid. Wanneer het niet meer boeit is het spel ten einde.

Hoe ruimer de mogelijkheden en het aanbod, hoe beter de ruimtes zijn ingericht, ... hoe groter de prikkels, de uitdagingen en  bijgevolg hoe gelukkiger de kinderen zijn. 

Niet spelen is ziek zijn? Zeker weten. 


Wij bouwen, verbouwen, kopen materialen, richten ruimtes in met nieuwe inzichten om uit te dagen tot spelen. 

We laten hen vrij spelen of we spelen mee. We geven ideeën om uit te werken of we krijgen van de oudste kinderen vragen om acties op te zetten, de ene al haalbaarder dan de andere!

Door te spelen leren ze de wereld kennen.  En het beste speelgoed blijft de volwasseneHet mooiste compliment komt uit de mond van de kleuter die tegen de begeleider zegt : “Jij hebt 'chance'! Jij mag hier spelen en mijn mama moet gaan werken!”.