Waarden en normen

Kinderen leren onderling mee te voelen met elkaar, 

kunnen tevreden zijn met kleine dingen, 

ontdekken wat goed en kwaad is, 

wat delen betekent, 

kunnen rekening houden met emoties van anderen, 

leren iets in groep te realiseren, 

leren doorzetten, 

en nog veel meer.

De belangrijkste WAARDE in onze opvang is 'gelijkwaardigheid' in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander, de kinderen, de ouders, het team.

Maar evenzeer verdraagzaamheid tov elkaar, gevolgd door eerlijkheid, respect, geduld en vertrouwen zijn belangrijke bouwstenen om tot een goede samenwerking te komen.

Na een tijdje kind zijn in de opvang ken je de do's en de dont's, leer je samen spelen, beleefd zijn, dat pesten niet kan, elkaar troosten, eventjes moeten helpen, enz....waarden die belangrijk zijn in onze maatschappij. 

De warmste kinderopvang