Warmste kinderopvang

Kinderen meenemen in een warm verhaal. Zich samen inzetten voor het goede doel... 

En ondertussen de juiste skills onder de knie krijgen om te verkopen, wel op een correcte manier. 

's Avonds samen naar de markt gaan om de centen af te geven aan JC Kontrabas was de kroon op het werk.

Dank aan de vele ouders voor hun grote steun en geduld!

880€ voor het Kinderkankerfonds en RaDIOrg